Tiền xu rời có từ thời Lê Mạc đã được bảo quản vô cùng kỹ TX 0011

Tiền xu rời thời Lê Mạc, ten đẹp. Tình trạng được bảo quản tốt.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích tiền xu cổ, hay thích hợp làm phong thủy rất tốt.
IMG_8440

IMG_8443

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *