tỳ bà thời trần

Tỳ bà thời Trần bổ ô vẽ 4 chữ Tàu cực kỳ quý hiếm DCG 007

IMG_8014

Tỳ bà thời Trần bổ ô vẽ 4 chữ Tàu, nét vẽ chỉnh chu, đẹp, men rạn đẹp. Tình trạng bị sửa cổ và miệng