lọ hoa cổ

Lọ hoa mini đắp hình thằng cu đang trèo cây DCS 008

IMG_7360

Lọ hoa mini đắp hình thằng cu đang trèo cây, độc đáo, ít gặp. Tình trạng mũi cu tí bị tróc tí men như hình