đồ cổ gùa gốm

Gùa gốm thời Trần đường tóc nhẹ nhàng DCG 006

IMG_6348

Gùa gốm thời Trần đường kính 17 cm, tình trạng bị nẩy miệng và 2 đường tóc nhẹ như hình chụp. Kích thước đường kính