bán đồ sứ cổ

Đĩa màu bổ ô vẽ người và hoa, rồng màu coray DCS 009

IMG_7900

Đĩa màu bổ ô vẽ người và hoa, chính giữa vẽ rồng màu coray vẽ vàng, nét vẽ tỉ mỉ, đẹp. Tình trạng toàn lành.

Lọ hoa mini đắp hình thằng cu đang trèo cây DCS 008

IMG_7360

Lọ hoa mini đắp hình thằng cu đang trèo cây, độc đáo, ít gặp. Tình trạng mũi cu tí bị tróc tí men như hình

Đĩa Minh màu vẽ cá hóa long DCS 007

IMG_7173

Đĩa Minh màu vẽ cá hóa long, ít thấy trên thị trường. Tình trạng bị vỡ ra mảnh ghép lại. Thích hợp cho các Bác

Bình màu dáng bá huê tôn, nét vẽ chỉnh chu DCS 006

IMG_6777

Bình màu dáng bá huê tôn, nét vẽ chỉnh chu, màu đẹp. Tình trạng miệng bị vỡ như hình chụp. Hiệu đề Thận Đức Đường

Chiếc rìu đá thời Phùng Nguyên dáng đẹp, ten patin thời gian tuyệt đẹp DCD 004

IMG_5127

Chiếc rìu đá thời Phùng Nguyên dáng đẹp, ten patin thời gian tuyệt đẹp, chất đá mịn. Tình trạng còn nguyên vẹn. Kích thước chiều