Lưỡi rìu đồng đồ vớt niên đại cực lâu đời LR 0014

, ngang 8 cm, toàn lành.
Kích thước chiều cao 8,5 cm, ngang 8 cm.
Niên đại thời đồ đồng.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đồng cổ.
IMG_7063

IMG_7062

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *