Lư gốm men nâu niên đại lâu đời kỳ quý hiếm DCG 002

nâu, cũng có thể gọi là ang vì trong lòng có ám họa, chân 3 hổ phù, xung quanh đắp nổi 3 phù điêu cách điệu hình mặt người. Tình trạng toàn lành.
Kích thước chiều cao 14 cm, đường kính miệng 19,5 cm.
Niên đại vào thế kỷ 14, 15.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ gốm sâu tuổi.
IMG_7825

IMG_7822

IMG_7828

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *