Hai chiếc bát đông thanh Niên đại lâu đời đầu thế kỷ 19 DCS 0089

Hai chiếc bát đông thanh, tình trạng một chiếc bị nẩy miệng như hình chụp, chiếc còn lại bị âm một đường tóc 4 cm.
Kích thước chiều cao 5 cm, đường kính miệng 16,5 cm.
Niên đại cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đông thanh.
IMG_8293

IMG_8291

IMG_8289

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *