Gùa gốm thời Trần đường tóc nhẹ nhàng DCG 006

đường kính 17 cm, tình trạng bị nẩy miệng và 2 đường tóc nhẹ như hình chụp.
Kích thước đường kính miệng 17 cm, cao 5 cm.
Niên đại thời Trần.
Thích hợp cho những nhà sưu tập chơi tiêu bản.
IMG_6348

IMG_6342

IMG_6343

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *