Dụng cụ đá cổ thời đồ đá quý hiếm DCD 002

cổ thời đồ đá, tình trạng toàn lành, tem thời gian nguyên vẹn đẹp.
Kích thước dài 19,7 cm, ngang 4,5 cm.
Thích hợp cho những nhà sưu tập .
IMG_2243

IMG_2246

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *