Đĩa hạt dưa vẽ rồng niên đại giữa thế kỷ 20 Trung Quốc DCS 0036

Đĩa hạt dưa vẽ rồng, bên ngoài vẽ coray trang kim. Tình trạng bị âm tóc 2 đường.
Kích thước đường kính 15 cm.
Niên đại nữa đầu thế kỷ 20 thời Trung Hoa Dân Quốc.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đấu thái.
IMG_8236

IMG_8237

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *