Đồ Cổ Sứ

Hai chiếc bát đông thanh Niên đại lâu đời đầu thế kỷ 19 DCS 0089

IMG_8293

Hai chiếc bát đông thanh, tình trạng một chiếc bị nẩy miệng như hình chụp, chiếc còn lại bị âm một đường tóc 4 cm.

Đĩa hạt dưa vẽ rồng niên đại giữa thế kỷ 20 Trung Quốc DCS 0036

IMG_8236

Đĩa hạt dưa vẽ rồng, bên ngoài vẽ coray trang kim. Tình trạng bị âm tóc 2 đường. Kích thước đường kính 15 cm. Niên

Đĩa màu bổ ô vẽ người và hoa, rồng màu coray DCS 009

IMG_7900

Đĩa màu bổ ô vẽ người và hoa, chính giữa vẽ rồng màu coray vẽ vàng, nét vẽ tỉ mỉ, đẹp. Tình trạng toàn lành.

Lọ hoa mini đắp hình thằng cu đang trèo cây DCS 008

IMG_7360

Lọ hoa mini đắp hình thằng cu đang trèo cây, độc đáo, ít gặp. Tình trạng mũi cu tí bị tróc tí men như hình

Đĩa Minh màu vẽ cá hóa long DCS 007

IMG_7173

Đĩa Minh màu vẽ cá hóa long, ít thấy trên thị trường. Tình trạng bị vỡ ra mảnh ghép lại. Thích hợp cho các Bác

Bình màu dáng bá huê tôn, nét vẽ chỉnh chu DCS 006

IMG_6777

Bình màu dáng bá huê tôn, nét vẽ chỉnh chu, màu đẹp. Tình trạng miệng bị vỡ như hình chụp. Hiệu đề Thận Đức Đường