Đồ Cổ Gốm

Tỳ bà thời Trần bổ ô vẽ 4 chữ Tàu cực kỳ quý hiếm DCG 007

IMG_8014

Tỳ bà thời Trần bổ ô vẽ 4 chữ Tàu, nét vẽ chỉnh chu, đẹp, men rạn đẹp. Tình trạng bị sửa cổ và miệng

Lư gốm men nâu niên đại lâu đời kỳ quý hiếm DCG 002

IMG_7825

Lư gốm men nâu, cũng có thể gọi là ang vì trong lòng có ám họa, chân 3 hổ phù, xung quanh đắp nổi 3

Gùa gốm thời Trần đường tóc nhẹ nhàng DCG 006

IMG_6348

Gùa gốm thời Trần đường kính 17 cm, tình trạng bị nẩy miệng và 2 đường tóc nhẹ như hình chụp. Kích thước đường kính

Chồng bát chu đậu dính lò thời lê men còn bóng đẹp DCG 005

IMG_4202

Chồng bát chu đậu dính lò thời lê, men còn bóng đẹp. Thích hợp cho những nhà sưu tập hay nghiên cứu về khảo cổ.